LasGassenLinde.jpg

LindeGas Lasgassen

Lassen wordt al eeuwen gebruikt als methode om materialen met elkaar te verbinden. Tegenwoordig zijn er zo'n 100 lasmethoden in gebruik in verschillende bedrijfstakken. Het gebruik van industriële lasgassen (als pure gassen of gasmengsels) om lasprocedés te optimaliseren, gaat terug tot de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. Sindsdien zijn lasprocessen op basis van lasgassen uitgegroeid tot de voornaamste groep van lasmethoden.

Belangrijke lasmethoden die gebruik maken van schermgassen zijn MIG-, MAG-, TIG- en plasmalassen. MAG-lassen heeft de voorkeur voor gewone, ongeleerde staalsoorten, maar kan ook worden toegepast bij roestvrije staalsoorten en andere materialen.

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw zijn veel lasinnovaties ingevoerd. Hiertoe behoren laser-, tandem- en hybride laserlassen.


Effect van het juiste lasgasHet is essentieel om de "interne eigenschappen" van gasbestanddelen en hun interactie in gespecialiseerde mengsels te begrijpen voor een succesvolle toepassing van procesgassen in specifieke lastoepassingen. De lasboog zelf, een zeer doelmatig maar gecompliceerd fenomeen, bestaat grotendeels uit verschillende hoeveelheden geïoniseerde gassen en metaaldamp. De fysische eigenschappen van het gebruikte lasgas hebben dus een directe invloed op de lasboog. De procesgassen komen bovendien in contact met het zeer reactieve hete metaal, zodat de chemische en metallurgische effecten van de gassen ook een belangrijke rol spelen.

ARCLINE® is de productenlijn van Linde die het complete antwoord op al uw lasbehoeften vormt. Het assortiment omvat schermgassen, toevoersystemen en in sommige landen ook lasapparatuur, verbruiksartikelen en veiligheidsuitrusting.