Verpakkingsgassen.jpg

LindeGas Verpakkingsgassen

Fabrikanten van levensmiddelen zijn continu op zoek naar manieren om een langere houdbaarheid mogelijk te maken. En dat zonder de fysische of chemische eigenschappen van hun producten te veranderen of onnatuurlijke ingrediënten toe te voegen.
Gasverpakken met een beschermende atmosfeer (Modified Atmosphere Packaging, MAP) is hiervoor ideaal. Het is een natuurlijke methode, die wereldwijd nog steeds wint aan populariteit. In veel gevallen vormt het ook een goede aanvulling op andere conserveringsmethoden.
Linde heeft een assortiment van productgerichte MAP verpakkingsoplossingen ontwikkeld onder de merknaam MAPAX ®. Dit is een op maat gemaakt MAP-programma op basis van de vereiste kennis en informatie over voedingsmiddelen, voedingsmiddelengassen en verpakking.

Voordelen van gasverpakken  • Afzetverhoging, doordat u beter kunt voldoen aan de groeiende vraag naar verse en op natuurlijke wijze geconserveerde producten

  • Langere houdbaarheid dankzij een MAP-verpakking zonder chemische middelen of invriezen

  • Houdbaarheid in de distributieketen wordt verlengd met dagen of zelfs weken

  • Smaak, structuur en een aantrekkelijk uiterlijk van voedingsmiddelen blijven langer intact

  • Rendementsverhoging van productie en distributie door lagere kosten.


Gasverpaktechnologie in detail


MAPAX gasmengsels bestaan gewoonlijk uit gewone atmosferische gassen zoals kooldioxide ( CO2), stikstof ( N2) en zuurstof ( O2). Deze gassen worden op zichzelf gebruikt of in mengsels met specifieke concentraties, afhankelijk van uw product.

Kooldioxide is bijvoorbeeld het effectiefst om de groei van micro-organismen (zoals schimmels en veel voorkomende aerobe bacteriën) tegen te gaan. Dit komt omdat CO2 oplost in de vloeibare en vetbestanddelen. Hierdoor wordt de pH-waarde verlaagd. Het penetreert ook biologische membranen van bacteriën, waardoor de permeabiliteit en de werking ervan veranderen. Stikstof wordt als inert gas voornamelijk gebruikt om zuurstof te vervangen in verpakkingen, wat oxidatie voorkomt. Vanwege de slechte oplosbaarheid in water wordt stikstof ook gebruikt bij het gasverpakken van vloeistoffen, om de stevigheid van de verpakking te versterken.

Het zuurstofgehalte dient bij de meeste voedingsmiddelen zo laag mogelijk te worden gehouden, maar vlees vormt hierop een uitzondering. Daar helpt zuurstof juist om myoglobine in zijn geoxideerde vorm te behouden. Hierdoor behoudt vlees haar rode kleur. Zuurstof is ook belangrijk bij het gasverpakken van groenten en fruit, omdat deze moeten kunnen 'ademen'.

MaatwerkLinde levert een scala aan MAPAX oplossingen, gericht op de behoeften van de volgende sectoren: